Verantwoording Jaarrekening 2019

BW Begroting 2020

Toelichting jaarrekening 2019

Het jaar 2019 is geëindigd met een flink positief saldo, maar dat heeft bijzondere redenen, er zijn diverse extra giften binnengekomen die vooral gedaan zijn in aanloop naar het herdenkingsjaar 2020 waarin het 75 jaar bevrijding van de gemeente groots gevierd zou moeten worden.

Giften kwamen binnen van het Witgele Kruis, Vaasaqua, Norel Bouwbedrijf, Kerstmarkt Vaassen en het St Ursulagilde.

Een ander punt is het project dat in Epe is uitgevoerd te herdenking van de fam van Essen. Op de plek waar hun voormalige boerderij heeft gestaan is nu een herdenkingsplaats met buxushaagjes die de contouren van de oude boerderij aangeven, een plek die een grote rol in het verzet heeft gespeeld. Dit is gestart als afzonderlijk project, maar een deel van de finaciele stromen is via BW gegaan. Hierdoor verschillen de getallen bij begroting en resultaat aanzienlijk.

Evenals vorig jaar is het aantal donateurs weer verminderd, het bestand vergrijst en er is onvoldoende aanwas , dit ondanks de “likes”op de faceboekpagina. Gelukkig was de opbrengst van de gastlessen voldoende om dit te compenseren.
Gelukkig hebben we in 2019 alle herdenkingen zoals gebruikelijk te kunnen vieren, maar Inmiddels zitten we in het coronatijdperk en is onduidelijk wat er nog kan en niet kan in 2020.

Veel voorbereidend werk voor allerlei exposities is gestopt inmiddels of op kleine schaal uitgevoerd, andere plannen zijn uitgesteld. Het scholenproject ligt stil. Herdenkingen kunnen niet meer op de gebruikelijke manier worden uitgevoerd. Investeringen in allerlei projecten zijn al wel gedaan en hiervoor zijn ook al gelden binnengekomen. De begroting 2020 is al wel aangepast, maar is vol onzekerheden. We gaan uit van een uitgestelde viering, 75+1 in 2021, of misschien toch nog iets in het najaar 2020.

Onze reserve per 01-01-2020 bedroeg €6971,43 en is genoeg om onze plannen uit te voeren voor dit jaar en 2021. We hopen toch zoveel mogelijk onze doelstelling te halen, we blijven herdenken. Er staan nog investeringen in het scholenproject gepland, waarvoor subsidie is aangevraagd, verduurzaming van de zuilen is een aandachtspunt en we hopen dat we deze tijd gezond doorkomen.