Wat het landschap je vertelt’

Wandel, kijk en luister mee naar ‘Wat het landschap je vertelt’

Volg een wandelroute van 5 km langs kenmerken van de landschapsgeschiedenis. Deelname gratis.

Het landschap zoals we dat nu kennen is het gevolg van honderdduizenden jaren ‘kneden’, door klimaatomstandigheden en door menselijke activiteiten. Dat heeft sporen nagelaten die nog altijd herkenbaar zijn als je weet wat de kenmerken zijn. Een markant gebied om kennis te maken met de ontstaansgeschiedenis van het landschap is de heuvelrij Renderklippen en omgeving.

Tijdens een landschapswandeling op zondag 26 juni krijgen wandelaars tijdens een 5 km lange route uitleg over karakteristieken van dat gebied, in woord en beeld en waar dat kan in natura.

De wandeling vertelt het verhaal hoe machtige gletschertongen in de ijstijd dikke platen bevroren bodem opzij schoven, deze op hun kant zetten en zo de stuwwal opduwden. Hoe water, weer en wind de stuwwal weer afvlakten en zandstormen een lange rug van landduinen deden opstuiven. Hoe de eerste boeren er hun raatakkertjes aanlegden en bewerkten en grafheuvels opwierpen om met veel respect hun doden te begraven. Hoe de bodem ijzererts in de vorm van klappersteen prijsgaf, waaruit ijzer kon worden gewonnen. Hoe de onafzienbare heidevelden konden ontstaan en door eeuwenlange schapenteelt in stand werden gehouden, en wat dat deed met de bodem. Hoe het water in de Veluwse stuwwal in sprengkoppen werd afgetapt en werd ingezet om watermolens draaiende te houden. Hoe in de vorige eeuw de heide weer grootschalig werd ontgonnen om plaats te maken voor bosbouw en hoe wildwallen werden aangelegd om de jonge aanplant te beschermen.

De route begint en eindigt op het terrein van de schaapskudde Epe-Heerde in natuurgebied Renderklippen en doorkruist ook het gebied daar omheen. Tussen 13 en 14 uur kunnen wandelaars beginnen aan de gemarkeerde route; zij krijgen tevens een routekaart mee. Onderweg doen zij informatieposten aan waar vrijwilligers tekst en uitleg geven. Om alle posten aan te doen hebben de wandelaars twee uur de tijd; om 16 uur sluiten de posten.

Die eindtijd geldt ook voor de activiteiten op het schaapskooiterrein waar eveneens enkele informatieposten zijn ingericht. Daar krijgen de bezoekers onder meer een indruk van de variëteit aan zwerfstenen die op de stuwwal zijn te vinden en waar ze oorspronkelijk vandaan komen, en inzicht in bodemsoorten en -opbouw. Er is informatie over vogels, planten, mossen en paddenstoelen in het gebied, en er zijn enkele kinderactiviteiten.

‘Wat het landschap je vertelt’ is een initiatief van de werkgroep geologie en landschap van de KNNV vereniging voor veldbiologie Epe-Heerde en mede mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door de gemeente Epe.

Het schaapskooiterrein is vrij toegankelijk en deelname aan de wandeling is gratis. Kom op de fiets; goed voor fietser, natuur en landschap.