Het bestuur

Het bestuur van Stichting ‘Broken Wings’ziet er als volgt uit:

Hr. A. Pol – voorzitter
Mw. H. Schellenberg – Fisscher – secretaris
Hr. J.H. Isings – penningmeester
Hr. J. Duinstee – bestuurslid (lid diverse werkgroepen)
Hr. J. van Huffelen – bestuurslid (voorzitter werkgroep Veteranen)
Hr. G. Kamphuis – bestuurslid (voorzitter werkgroep Onderzoek)
Hr. J. Achterbergh – bestuurslid (docent gastlessen en rondleidingen)
Hr. J. van Werven – beheerder digitale communicatie