Route Stolpersteine Epe

Brinklaan 35

Hier woonden SANDER VAN DELFT, geboren in 1883 en SCHOONTJE DINA VAN DELFT-KOHEN, eveneens geboren in 1883. Vanaf 1933 waren zij woonachtig op dit adres. Zij hadden geen kinderen.
In 1943 werden zij via Vught, Westerbork gedeporteerd naar Sobibor waar zij op 14 mei 1943 zijn vermoord. Sander en Schoontje Dina waren toen negenenvijftig jaar oud.

Gerrit Montizaan plaatst de stenen voor Sander en Schoontje Dina van Delft.

Brinklaan 30

Op deze plek stond ooit het huis van Salomon Frank en Jeannette Henriëtte Kohen. Zij kregen drie kinderen. Het gezin Frank woonde vanaf 1919 op deze locatie. Jeannette overleed in 1935 en in hetzelfde jaar hertrouwde Salomon met Magda Zilverberg. In 1941 overleed Salomon door een natuurlijke oorzaak. In die tijd hadden zijn kinderen het ouderlijk huis al verlaten. Zoon Simon overleefde de oorlog en de dochters Dina Elisabeth en Elisabeth, die in Amsterdam woonden, werden omgebracht in Auschwitz.

Na Salomons overlijden kreeg het huis een andere eigenaar: de familie Van Putten uit Epe, die ook onderduikers had. Magda bleef als kostganger in het huis wonen. Begin april 1943 moest zij zich melden in Kamp Vught. Zij had al aangekondigd niet in de handen van de Duitsers te willen vallen en verkoos zichzelf te doden. Magda Frank-Zilverberg, geboren in 1885 stierf op 9 april 1943. Zij was toen zevenenvijftig jaar.

Herald van Zuiden, nazaat van de familie Frank, zal de steen plaatsen.

Brinklaan 4

Hier stond het huis en van SIMON NORTHEIMER, geboren in 1894, en ROOSJE NORTHEIMER-STERN, geboren in 1892. Hier was ook hun slagerij: genaamd De oude Stern. Zij woonden hier vanaf 1932. Hun huwelijk bleef kinderloos.
Net als Roosje, zijn ook haar broer Mau en zus Esther in Epe geboren. Mau overleefde de oorlog en Esther, die in Deventer woonde, werd met haar gezin in Auschwitz omgebracht.

Simon en Roosje doken onder, maar werden toch gevonden. Via Westerbork werden zij gedeporteerd naar Auschwitz, waar zij op 28 januari 1944 zijn vermoord. Simon was toen negenenveertig jaar en Roosje stierf op eenenvijftigjarige leeftijd.

Gerrit Montizaan, gerelateerd aan de familie Stern, zal beide stenen plaatsen.

Polweg 4

In dit huis woonde het echtpaar ANDRÉ MEIJERS en ROSETTE MEIJERS-MEIJERS. Beiden zagen het levenslicht in 1891. Vanaf 1941 waren zij hier woonachtig. Zij hadden geen kinderen.

Zij doken onder, maar wisten uiteindelijk toch niet aan de bezetter te ontsnappen. Via Westerbork werden zij gedeporteerd naar Auschwitz waar zij op 11 februari 1944 zijn vermoord. Beiden waren tweeënvijftig jaar.

In het bijzijn van Herman van der Garde, een ver familielid van de Meijers, zullen de twee stenen geplaatst worden.

Herald van Zuiden zal de stenen plaatsen voor André en Rosette Meijers.

Beekstraat 1

OTTO PAUL EHRLICH, geboren in 1898, zijn vrouw Irmi Müller en hun dochter Anneliese woonden op verschillende adressen in Epe, onder meer in villa Vijvervreugd. In de jaren dertig waren zij hun vaderland Duitsland ontvlucht en na een verblijf in België kwamen ze in Nederland aan. Vanaf het tweede deel van 1940 woonden zij in Epe.

Op 31 juli 1942 zag Otto Paul geen andere uitweg dan zichzelf te doden: hij vluchtte in de dood. Hij stierf op drieënveertigjarige leeftijd. Zijn vrouw en dochter overleefden de oorlog.

Ter nagedachtenis aan hem zal Gerrit Montizaan een steen plaatsen.

Voor we de Grote Kerk betreden wijs ik u op het informatiebord dat op deze centrale plek is geplaatst. Daarop staat vermeld voor wie Stolpersteine geplaatst zijn en waar u deze kunt vinden.