Jaarrekening 2021

Toelichting jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021

Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel van onze geplande activiteiten vervallen. De geplande exposities van 2020 konden ook nu niet plaatsvinden, steeds als het er wat hoop gloorde gooide de covid weer roet in het eten. De jaarlijks airgunnersday bij Gortel kon ook nu niet uitgebreid gevierd worden, maar gelukkig was er een periode waarin wel weer activiteiten konden plaatsvinden, Poppyday ( remembranceday) kon weer op de normale manier plaatsvinden in Epe en Vaassen met de muziekcorpsen van Emst en Vaassen. Ook kon B.W. deelnemen in het Stolperstein project in Epe. Heel fijn dat dit gedaan kon worden en de stenen op de voorgeschreven manier konden worden onthuld. Dank aan velen die dit mogelijk gemaakt hebben, o.a. de gemeente Epe, waardoor dit bijna kostenneutraal kon worden uitgevoerd.

Inkomsten
Ook dit jaar lagen de inkomsten ruim boven de verwachting, dank zij wat gulle gaven van instanties en personen, de deelname aan de Rabo club wedstrijd en de collecteactie van het Oranjefonds en de acties t.b.v. de Stolpersteine. Gelukkig waren er ook nog wat gastlessen om de kas wat aan te vullen. Helaas lopen de inkomsten van onze vaste donateurs langzaam terug, de vergrijzing is hier de oorzaak van. We hebben nieuwe jongere donateurs nodig om zeker te zijn dat we ons werk ook in de toekomst kunnen doen. Juist NU is weer gebleken hoe belangrijk het is om te gedenken hoe we onze vrijheid zijn kwijtgeraakt en weer hebben teruggekregen.

Giften tbv Stolpersteine kwamen o.a. van van Dalhuizen Deco, Lady’s Circle Epe, Looman, Media Magneet, van Breen, Rotary Epe, Stichting Vrijheid Epe en de Gemeente Epe en vele anderen.

Verder ontvingen we bijdragen van het Oranjefonds ( o.a.met de mobiele collecte actie) en van de RABO met de clubactie en niet te vergeten de Wilhelminavereniging met haar bijdrage aan de Poppydaykosten , Gelukkig hebben we ook nog een sponsor die ons met een maandelijkse bijdrage steunt. Geweldig!. Zonder deze bijdragen kunnen we het niet redden.

Uitgaven
Incidenteel zijn nu de kosten van de Stolpersteine. Verder merken ook wij dat allerlei kosten zijn gestegen, zoals bloemen voor de herdenkingen, kosten van nieuwsbrieven en presentaties. Ook het onderhoud van de gedenkplaats van Essen in Epe valt flink tegen. Gelukkig eindigen we met toch weereen kleine plus.

Hierbij moeten we wel rekening houden met flinke kosten het komende jaar aan de diverse zuilen. Twee zuilen zijn al afgebroken worden en moeten nu vervangen worden,er zullen binnenkort meer volgen. Ook staan nog nieuwe zuilen op de planning. Gezocht wordt nu naar duurzame zuilen, bestand tegen vandalisme en “ongelukjes” waaraan geen of weinig onderhoud zit. Dit zal een flink deel van onze reserve gaan opslokken.

We weten verder niet wat het komend jaar ons brengen zal, we blijven ons inzetten en hopen op voldoende steun, ook van U.

J.H.Isings,
Penningmeester.