Gortelherdenking 2023

T for Tommy herdenking 2023

Broken Wings op de bres voor vrede, vrijheid en veiligheid

Het is inmiddels een goede traditie dat velen uit de directe omgeving van Vaassen en Gortel ieder jaar bij elkaar komen bij het T for Tommy monument aan het Veenwegje te Gortel.

Rond de tijd dat wij in Nederland onze doden herdenken en vieren dat wij in 1945 onze vrijheid herwonnen organiseert stichting Broken Wings op deze plek namelijk de jaarlijkse herdenking ter nagedachtenis aan de 6 jonge vliegers wier leven op 16 december 1942 abrupt werd afgebroken toen hun vliegtuig hier neerstortte nadat het in de lucht door de vijand was getroffen.
Daar de voor zaterdag 22 april geplande herdenking vanwege ongunstige weersomstandigheden helaas moest worden afgelast, wil Broken Wings met de woorden die voorzitter Adrie Pol had willen uitspreken benadrukken hoe belangrijk het ook in onze tijd blijft om te herdenken:

“Op 24 februari was het een jaar geleden dat de bevolking van Oekraïne Russische leger van drie kanten Oekraïne binnenviel. Er woedt al bijna eerden de Oekraïense bevolking 400 dagen oorlog op het Europese continent. Sindsdien hebben 8 miljoen Oekraïners hun land verlaten, zijn tienduizenden doden gevallen en is deze oorlog verre van voorbij. Het verleden lijkt zich te herhalen. En ook deze oorlog zal geen winnaar kennen. Ik spreek de hoop uit dat aan deze waanzin snel een einde komt en het democratische recht op vrijheid terugkrijgt. Laten wij samen met de geallieerden de Oekrainse bevolking steunen door hen liefdevol te blijven opvangen, hun kinderen en scholing aan te bieden en het voor degenen die kunnen en willen werken mogelijk te maken.
Onze vrijheid vervult ons met dankbaarheid maar tegelijkertijd beseffen we hoe fragiel en kostbaar vrijheid is en bepaald niet vanzelfsprekend is.

Het geeft Broken Wings een extra stimulans om met dergelijke herdenkingen niet alleen stil te staan bij de inzet en het ultieme offer van de moedige geallieerde vliegers van destijds maar ook om de boodschap van vrede, vrijheid en veiligheid nu en in de toekomst te blijven doorgeven.”

https://www.brokenwings.nl/?p=4345