Broken Wings sterren

Uitreiking Broken Wings-ster aan leerlingen van basis- en voortgezet onderwijsin de gemeente Epe


Op maandag 13 juli a.s. wordt in aanwezigheid van o.a. wethouder E. Visser, bestuursleden van Broken Wings en leerlingen van groep 8 van de Gerardus Majellaschool in Vaassen de eerste Broken Wings ster uitgereikt op het schoolplein van deze school. Tegelijkertijd worden op symbolische wijze 4.000 sterren overhandigd die op een later tijdstip aan leerlingen van het basis onderwijs en enkele scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Epe zullen worden uitgereikt.

Waarom deze ster ?

Voormalige IJzergieterij ‘De Industrie’ te Vaassen (nu Royal Vaassen geheten) heeft kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog een ster, met het opschrift 1940 – 1945, laten maken en deze uitgereikt aan de schooljeugd in Vaassen.

Ook Broken Wings bestuurslid Jan Duinstee ontving destijds, hij was toen 10 jaar oud, zo’n ster. Die ster heeft hij altijd bewaard en het was dan ook zijn idee om eenzelfde ster te laten ontwerpen voor de schooljeugd van nu als herinnering aan 75 jaar VRIJHEID.

En zo geschiedde. Enkele sponsors waren bereid om – geheel belangeloos – een ster te ontwerpen met als opdruk de jaartallen : 1945 – 2020, afbeelding van de Nederlandse Leeuw en de woorden
75 jaar VRIJHEID.

Omdat alle festiviteiten dit voorjaar vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus moesten worden afgelast zullen de sterren nog voor de vakantie aan de scholen worden uitgereikt.