Financiën

Jaarverslag 2022

Inkomsten:

Inkomsten dit jaar boven verwachting. Al jaren hebben we te maken met een teruglopend aantal donateurs, veelal oudere mensen die nu overlijden. Gelukkig hebben we ook te maken met bijzondere giften, dit jaar zelfs meerdere grote giften, wel voor specifieke doeleinden bestemd. Een grote gift voor het opknappen en onderhouden van het gedenkingsterrein voor de familie van Essen in Epe. Het terrein was toe aan een herstructurering, beplanting ging dood en onkruid woekerde. Met de paar vrijwilligers was het ook niet bij te houden. Het is nu groot aangepakt door middel van een nieuwe drainage zodat het weer opnieuw beplant en bijgehouden kan worden.

Een deel van onze gift is bestemd voor het leskistenprogramma, hiermee kunnen de scholen die gebruikmaken van de gastlessen van Broken Wings hun lessen beter vormgeven o.a. met objecten die aan verhalen gelinked worden. Voor dit project wordt ook subsidie ontvangen o.a. van ZABAWAS en van het Prins Bernhardfonds.

Al enige jaren waren er plannen om de bestaande houten gedenkzuilen te vervangen door onderhoudsarme toekomstbestendige zuilen. Ook hier kregen we ineens een flinke gift voor. Een eerste aanzet is gegeven met de aankoop van een aantal leistenen zuilen. Hiervoor moeten ook weer nieuwe RVS tekstbordjes gemaakt worden, de eersten zijn intussen gereed. Later moment worden er bordjes met een QR code bijgeplaatst zodat ieder het verhaal achter de gedenkzuil direct op zijn/haar telefoon kan teruglezen

Een uitzonderlijk jaar dus, waarin de inkomsten ruim 10 keer zo hoog waren als normaal.

Uitgaven:

Niet alleen de inkomsten waren abnormaal, ook de uitgaven die daaraan gekoppeld waren. In de eerste plaats naar de gedenkplaats van Essen, zoals hierboven al toegelicht en in de tweede plaats naar de werkgroep zuilen, aankoop van zuilen en tekstborden. Behalve onze eigen zuilen mochten we ook een bord plaatsen bij de “Witte Raaf” om de crash aldaar te herdenken. Dit vinden we terug bij de post “overige herdenkingen”

Natuurlijk hebben ook wij te maken met de stijgende kosten van b.v.postzegels, printen, bankkosten, ingehuurde muziek en zo meer maar ook de vergaderruimte was duurder en de website.

Gelukkig hebben we genoeg reserve om nu alle plannen uit te voeren, maar voor de toekomst worden we steeds meer afhankelijk van subsidies en schenkingen, de donateurs op zich zijn al niet genoeg om onze basisdingen te doen,  voor extra uitgaven moeten we toch echt projectsubsidies binnenhalen.

Gelukkig blijken er steeds mensen en instanties te zijn die ons op kritieke momenten steunen. Dit door de ontvangst van meerdere donatie die wij de afgelopen jaren hebben ontvangen. Ook wil ik nog Wilhelmina Vereniging uit Epe noemen, dat elk jaar de helft van de Poppydaykosten op zich neemt, mooi toch!

Zo hopen we nog vele jaren het gezicht van de Vrede te kunnen tonen, juist in deze tijd van oorlog.

J.H. Isings,
Penningmeester.