Les zuilen Broken Wings

Stichting Broken Wings ’40 – 45

‘geeft vrede een gezicht’

25 JAAR STICHTING BROKEN WINGS ’40 – ‘45

Stichting Broken Wings ’40-’45 heeft zich vanaf de oprichting op 28 november 1997 als doel gesteld om hen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid, te eren en komende generaties te blijven herinneren aan de offers die zij brachten.

In dat licht bezien stelt Broken Wings het doorgeven van het Verhaal over Vrede centraal in al haar activiteiten en Vrede een gezicht te geven door gepersonaliseerde verhalen van een gebeurtenis, persoon of een groep personen.

WIE JARIG IS TRAKTEERT !

Op 28 november 2022 vierde Stichting Broken Wings ’40-’45 haar 25-jarig bestaan. Om dit feit te markeren is voor alle 25 basisscholen in de gemeente Epe een Les Zuil ontwikkeld. Deze Les Zuil bevat lesmateriaal dat refereert aan mensen, gebeurtenissen en locaties in de gemeente Epe die een cruciale rol hebben gespeeld tijdens WOII en in herinnering moeten blijven. Broken Wings hoopt hiermee  de geschiedenis die zich destijds bij wijze van spreken bij de lokale bevolking ‘om de hoek’ afspeelde onder de aandacht te brengen van basisschoolleerlingen.

De Les Zuil bevat gevarieerd didactisch lesmateriaal dat docenten op school kunnen behandelen zodat leerlingen zich in breder verband een beeld kunnen vormen over gebeurtenissen en situaties tijdens  de Tweede Wereldoorlog. De aandacht is met name gericht op o.a. het ontstaan van deze oorlog, leeftijd, honger, rassenhaat, geaardheid, vervolging, het verzet en de samenwerking tussen de geallieerde strijdkrachten, terwijl het geheel wordt geplaatst in de  context van het huidige tijdsgewricht waarin wij helaas dagelijks worden geconfronteerd met nietsontziend oorlogsgeweld.

Om ervoor te zorgen dat de Les Zuil actueel blijft zal deze regelmatig worden aangevuld met nieuwe lesbrieven en onderwijsmateriaal. Hiermee hoopt Stichting Broken Wings ’40 -’45 een bijdrage te kunnen leveren aan bewustwording en begrip bij een jongere generatie over de betekenis van vrede en vrijheid.

OVERHANDIGING 1e LESZUIL

De eerste Les Zuil werd op vrijdag 25 november 2022 door oud-burgemeester de heer Hans van der Hoeve en tevens co-sponsor van dit project, worden overhandigd aan CBS Het Mosterdzaadje in Gortel.

Bestuur stichting Broken Wings ’40 -’45.