In Memoriam Jaap van Huffelen

Het heengaan van ons bestuurslid Jaap van Huffelen op 26 december 2023 heeft ons diep geraakt. Hoewel we wisten dat hij ziek was kwam het bericht van zijn overlijden totaal onverwacht. Tijdens zijn ziekte bleef Jaap actief ook gedurende de periode dat hij de behandelingen in het ziekenhuis onderging. Het weerhield hem er niet van om, hoewel niet in functie, toch aanwezig te zijn tijdens de herdenking van de crash aan de Laan van Fasna op 28 september en tijdens de Poppy Day herdenking in Vaassen op 11 november.

Sinds 2010 toen de werkgroep Veteranen werd gevormd, maakte Jaap hiervan al deel uit en gaf hij leiding aan de groep Oud Mariniers Veluwe. Al spoedig bleek dat de inzet van Oud Mariniers onder zijn professionele leiding een meerwaarde betekende tijdens herdenkingen door Broken Wings.

Een logisch gevolg hiervan was dat Jaap met zijn kennis en kunde op 22 februari 2012 toetrad tot het bestuur van stichting Broken Wings.

Zo organiseerde hij met de werkgroep Veteranen gastlessen op basisscholen in de gemeente Epe, verzorgde hij rondleidingen in Museum Vaassen Historie en gaf hij op de begraafplaats in Epe jaarlijks uitleg over de lotgevallen van de daar begraven 21 geallieerde vliegers en de gebeurtenissen en gevolgen van WOII aan 200 leerlingen van het Christelijk College De Noordgouw in Heerde.

In 2012 was Jaap gastheer in de VREDE EXPRESS truck (een reizende, interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap) voor ca. 300 basisschoolleerlingen.

Als commandant der Oud Mariniers gaf Jaap leiding aan de groep Oud Mariniers wanneer zij de erewacht betrokken bij de jaarlijkse herdenkingen in Gortel en tijdens Poppy Day herdenkingen in Epe en Vaassen, schoolherdenkingen en onthullingen van gedenkzuilen.

Wij zullen Jaap missen bij onze bestuursvergaderingen en tijdens alle bijeenkomsten waarbij zijn aanwezigheid zo vanzelfsprekend was. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Bestuur stichting Broken Wings ´40 – ’45