Koninklijke Onderscheiding voor Jaap van Huffelen

In Juni/Juli 2023 werd Broken Wings benaderd om een bijdrage te leveren aan de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding voor Jaap van Huffelen. Gezien zijn alom geprezen bekwaamheid en inzet als bestuurslid voor Broken Wings hebben we dat met heel veel plezier gedaan. Hoe konden we toen vermoeden hoe de daaropvolgende maanden voor Jaap zouden verlopen.

De Koninklijke Onderscheiding werd voor zijn overlijden op 26 december 2024 aan Jaap toegekend. Het was buitengewoon verdrietig dat wat tot een feestelijke gebeurtenis had moeten leiden niet meer kon plaats-vinden.

Op donderdag 14 maart 2024 werd de Oorkonde, (behorend bij het versiersel), met het draaginsigne postuum uitgereikt aan Jaap´s vrouw, Ina van Huffelen, door burgemeester de heer T. Horn. Volgens protocol is het versiersel (het ereteken) geretourneerd aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.