Jaarrekening 2020

Toelichting jaarrekening 2020 

Financieel jaarverslag 2020

Het afgelopen jaar was voor Broken Wings een jaar vol teleurstellingen. Er waren veel
plannen om het 75 jarige herdenkingsjaar van onze bevrijding uitgebreid te gaan vieren, o.a. met exposities in het museum Vaassen Historie, in de molen, in de Cannenburg en in een van de leegstaande winkels in de hoofdstraat van Vaassen. We hadden hiervoor al gelden gereserveerd en er waren ook allerlei subsidies aangevraagd, samen met anderen zouden we mooie dingen doen. Helaas is er van dit alles niets terechtgekomen. Aanvankelijk was het plan om alles een jaar door te schuiven, maar ook dat kunnen we niet waarmaken. Een begroting opstellen is dan ook een moeilijke zaak en we zullen flexibel met deze getallen moeten omgaan.

De Inkomsten; Deze lagen ver boven de verwachting, door schenkingen van diverse instanties en verenigingen die een bijdrage aan de herdenkingen wilden leveren en subsidies voor de herdenking.. Helaas liep de bijdrage van donateurs verder terug, hoofdzakelijk door de vergrijzing. Ook de opbrengst van de gastlessen viel grotendeels weg door Corona.

De Uitgaven; De uitgaven aan de reguliere herdenkingen zoals in Gortel en op de
begraafplaatsen tijdens “Remembranceday”kwamen grotendeels te vervallen. Ook de kleinere herdenkingen met de scholen bij de monumenten en zuilen konden niet meer doorgaan. De kostenpost zuilen was wel hoger door herstelwerkzaamheden aan het monument bij Bartjesbrug. Sommige materialen aanvankelijk voor de exposities kunnen worden gebruikt voor het scholenproject (b.v. nieuwe beamer), maar dan toch blijft er een post van €2953,28 aan kosten die al gemaakt zijn voor allerlei voorbereidingen en materialen voor het 75jr jubileum van de bevrijding.

Nieuwsbriefkosten zijn wat hoger geweest omdat we dit jaar twee nieuwsbrieven hebben
rondgestuurd.
Het onderhoud aan de “van Essen “gedenkplaats in Epe blijft nogal wat kosten, maar gelukkig zijn hiervoor ook sponsoren en vrijwilligers die te hulp schieten.
Hoe het komend jaar eruit gaat zien weten we nog niet, we hopen nog wel wat te vieren, b.v. het 25 jarig bestaan van Broken Wings, en we willen de zuilen en monumenten
verduurzamen.

Verder is het scholenproject een blijvend belangrijk deel van onze inzet voor werken aan vrede ook in de toekomst.

J.H.Isings
Penningmeester