75 jaar bevrijding in Vaassen

Stichting Broken Wings is bezig om in samenwerking met Museum Vaassen Historie, Daams’ Molen en kasteel De Cannenburch een viertal exposities voor te bereiden die verschillende aspecten van 5 jaar oorlog en bezetting (1940 – 1945) in woord en beeld brengen.

De locaties voor drie exposities zijn inmiddels bekend nl. : Museum Vaassen Historie, Daams’ Molen en Bouwhuis van kasteel De Cannenburch. Naar een locatie voor de 4e  expositie wordt nog gezocht.

Bij elke expositie zal ter inzage een infoboekje liggen met daarin een nadere toelichting op het tentoongestelde.

De thema’s voor de tentoonstellingen zijn : Begin, Leed, Angst, Wanhoop, Hoop en Vrede waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen :

  • Museum Vaassen Historie : Mobilisatie, Inval op 10 mei 1940;
  • Daams’ Molen : Luchtoorlog / Luchtbescherming;
  • Bouwhuis kasteel De Cannenburch : Gedwongen arbeid (Arbeitseinsatz);
  • 4e locatie : Vervolging, Jodenvervolging, Verzet, Evacuatie, Hongerwinter en Bevrijding van Vaassen op 17 april 1945.

De exposities zijn toegankelijk van begin maart tot eind augustus 2020.

Afspraak/afspraken voor bezoek aan één of meerdere locatie(s) kan/kunnen via de Cultuurmakelaar Noord Veluwe worden gemaakt met rondleiders/rondleidsters van het Scholenproject van stichting Broken Wings.