Tentoonstellingen 75 jaar bevrijding

Alle festiviteiten van Stichting Vrijheid in Gemeente Epe in het kader van 75 jaar Vrijheid zijn afgelast. Enkele activiteiten zullen mogelijk verplaatst worden naar een later tijdstip. Informatie hierover t.z.t. in lokale media.

2020 : 75 jaar bevrijding in Vaassen – Voorbereidingen tentoonstellingen
Stichting Broken Wings is bezig om in samenwerking met Museum Vaassen Historie, Daams’ Molen en kasteel De Cannenburch een viertal exposities voor te bereiden die verschillende aspecten van 5 jaar oorlog en bezetting (1940 – 1945) in woord en beeld brengen.
De locaties voor drie exposities zijn bekend: Museum Vaassen Historie, (zie foto hieronder),

Dubbelklik om te vergoten.

Daams’ Molen,

Dubbelklik om te vergroten.

het Bouwhuis van kasteel De Cannenburch en pand aan de dorpstraat (etalageopstelling)

Bij elke expositie zal ter inzage een infoboekje liggen met daarin een nadere toelichting op het tentoongestelde.

De thema’s voor de tentoonstellingen zijn : Begin, Leed, Angst, Wanhoop, Hoop en Vrede.

De volgende onderwerpen aan de orde komen :
Tentoonstelling 1 Museum Vaassen Historie. Thema: Begin van WOll.
Inval op 10 mei 1940), Deel van een Loopgraaf, Mobilisatie, Soldaat in Nederlands Uniform, foto’s van omgekomen Epenaren.
Bunker verhaal, foto’s en verhalen van twee Epenaren;
De expositie Museum Vaassen Historie is van 17 april tot begin september.
Tentoonstelling 2. Daams’ Molen. Thema:Luchtoorlog / Luchtbescherming;
Foto’s van de luchtbeschermingsgroep en luchtbewaking, Film over luchtaanval en luchtbewaking, Vitrine met Maquette Halifaxcrash.
De expositie is van 17 april tot begin september
Tentoonstelling 3 Bouwhuis kasteel De Cannenburch.Thema: Gedwongen arbeid (Arbeitseinsatz);
Todt, razzia okt. ’44, lichtflitsen en geluid van bombardementen namen van te werkstelling Epenaren, Foto’s Bombardementen Duitsland.
Twee vitrines gevuld vulling materialen van o.a. van schuilkelder, foto’s van Todt-arbeid en filmmateriaal, 130 brieven Labbertonen.
De tentoonstelling loopt van 17 april tot eind mei 2020
Tentoonstelling 4 Pand Dorpsstraat: Thema: Vervolging, Jodenvervolging, Verzet(36 bunder),
Evacuatie (Fiets en kinderwagen), Hongerwinter en Bevrijding van Vaassen op 17 april 1945.
De expositie is van 17 april tot begin september.

Afspraak/afspraken voor bezoek aan één of meerdere locatie(s) kan/kunnen via de Cultuurmakelaar Noord Veluwe worden gemaakt met
rondleiders/rondleidsters van het Scholenproject van stichting Broken Wings.