Onze activiteiten

Wie is en wat doet Stichting ‘Broken Wings’ ? 


Stichting ‘Broken Wings’, opgericht in 1997, stelt zich ten doel om hen, die tijdens de 2e Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid, te eren en komende generaties te blijven herinneren aan de offers die zij brachten.
‘Broken Wings’ doet dit door:

  • Organisatie van activiteiten ter nagedachtenis van omgekomen bemanningen van neergestorte vliegtuigen in Vaassen, Emst, Epe en Oene in WO II;
  • Contacten te onderhouden met nabestaanden en hen die met gevaar voor eigen leven hulp boden aan geallieerde vliegers;
  • Verzamelen, documenteren van historisch materiaal uit de periode ’40-’45 en permanente expositie daarvan in Museum Vaassen Historie.

In de loop der jaren zijn hieruit een flink aantal activiteiten en werkgroepen ontstaan:
Aanspreekpunt voor nabestaanden en overlevenden 


In de afgelopen 14 jaar werden nabestaanden van vliegtuigbemanningen door ‘Broken Wings’ opgespoord.

Herdenkingsdagen

Air-Gunnersdag – mei 


In aanwezigheid van Britse veteranen vinden herdenkingen plaats in Epe en nabij Gortel voor de bemanning van de 
Stirling R9168 die neerstortte nabij het Veenwegje (T-for Tommy).
De bemanning is begraven in Epe op de Oude 
Begraafplaats aan de Tongerenseweg.Poppy-Day (Remembrance Day) – november 


‘Broken Wings’ organiseert ieder jaar rond 11 november herdenkingen in Epe en Vaassen ter nagedachtenis aan de hier begraven geallieerde vliegers.

Werkgroepen

Werkgroep Scholenproject 


Voor alle basisscholen in de gemeente Epe heeft ‘Broken Wings’ een 6-tal lesbrieven samengesteld waarin de lokale historie van vaak heldhaftige gebeurtenissen op een voor leerlingen van groep 8 begrijpelijke wijze is vastgelegd. Daarnaast worden – op aanvraag – gastlessen verzorgd, rondleidingen gegeven in het Museum Vaassen Historie en excursies georganiseerd naar ’Het Verscholen Dorp’ in Vierhouten.

Ook voor verenigingen en andere groepen kunnen gastlessen en/of rondleidingen worden georganiseerd.


Werkgroep Onderzoek en Verhalen

De werkgroep inventariseert en lokaliseert plaatsen in en rond de gemeente Epe waar, tijdens WO II, vliegtuigen zijn neergestort en legt de verhalen vast van gebeurtenissen in WOII in de regio Epe/Vaassen en omstreken

Werkgroep Zuilen/Monumenten 


‘Broken Wings’ eert de nagedachtenis van hen die sneuvelden tijdens luchtgevechten boven Vaassen, Emst, Epe en Oene. 
En markeert historische plekken door het plaatsen van een zuil of monumentje.Museum ‘Vaassen Historie’

Stichting ‘Broken Wings’ verzamelt documenten en historisch materiaal uit de periode ’40-’45. Deze inmiddels indrukwekkende en zeer gevarieerde collectie is te bezichtigen in Museum ‘Vaassen Historie’, Dorpsstraat 73, Vaassen.

Werkgroep Veteranen 


De werkgroep inventariseert de mogelijkheden om ‘nieuwe’ veteranen (zij die in vredesmissies overal ter wereld 
uitgezonden zijn geweest) te werven en te interesseren voor het geven van gastlessen op scholen. Zij vertellen hun verhaal onder de noemer “Veteraan voor de klas” 

Ook zo geeft Broken Wings  “ Vrede een Gezicht”.

Verder zijn er nog de werkgroepen:

Organisatie Poppy Day & Herdenking Gortel,
Bibliotheek
Geluidsvoorziening
Foto & Video
Website     en   Facebook
PR.

Website / Nieuwsbrief 


Het contact met nabestaanden/overlevenden, donateurs en belangstellenden wordt onderhouden via respectievelijk 
een Nieuwsbrief en de website

In voorbereiding

De 
Werkgroep Historische Fietsroute(s):  
Ontwikkeling van een fietsroute langs reeds geplaatste en in de toekomst nog te plaatsen zuilen, gedenkstenen en monumentjes in de regio is in voorbereiding.

Broken Wings vraagt nog vrijwilligers, zie hiervoor de vacaturebank.